Spørretimespørsmål fra Åge Starheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å setje i verk tiltak overfor kommunane for å få ei forsvarleg jordmortjeneste

Datert: 16.11.2006
Besvart: 22.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Fire av fem kommunar har mindre enn ei jordmorstilling i kommunen, noko som syner at jordmorteneste ikkje er nokon prioritert oppgåve i kommunane. Helseminister Brustad gjev uttrykk for at altfor mange kommunar har altfor små stillingar til jordmødrene, og peikar på at 87 pst. av kommunane har jordmor i deltidsstilling. Til NRK seier statsråden at ho vil gje kommunane beskjed om å prioritere jordmødre.

Kva slags tiltak vil statsråden iverksetje overfor kommunane for å få ei forsvarleg jordmorteneste?


Les hele debatten