Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til miljøvernministeren

Om hvorvidt Regjeringens satsing på nordområdene innebærer en forsterket vektlegging av klimaforskning, spesielt i Ny-Ålesund og ved Zeppelin-observatoriet

Datert: 16.11.2006
Besvart: 22.11.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): I St.prp. nr. 1 (2006-2007) utviser Regjeringen et bredt engasjement og satsing på nordområdene, blant annet gjennom bevilgningen til Det internasjonale polaråret.

Kan man også regne med at denne satsingen innebærer en forsterket statlig vektlegging av klimaforskning i nordområdene, spesielt i Ny-Ålesund og ved Zeppelin-obervatoriet, på kort og lang sikt?


Les hele debatten