Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om å sikre omgående hjemmel til en forskriftsendring om krav til 3 mm mønsterdybde på tyngre kjøretøy i vintersesongen mot dagens én, når det åpenbart er påkrevd ut fra nasjonale behov

Datert: 16.11.2006
Besvart: 22.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Undertegnede er kjent med at Vegdirektoratet vurderer en forskriftsendring om krav til 3 mm mønsterdybde på tyngre kjøretøy i vintersesongen mot dagens én, for å kunne foreta kontroll i større utstrekning enn man kan med hjemmel i f.eks. aktsomhetsbestemmelsen i vegtrafikkloven og bruksforskriften.

Har statsråden hjemmel til å fravike 3 måneders høring for å sikre omgående hjemmel, om nødvendig av midlertidig karakter, for krav om 3 mm når det åpenbart er påkrevd ut ifra nasjonale behov?


Les hele debatten