Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til fiskeri- og kystministeren

Om at strukturforslagene for fiskerinæringen om bl.a. leveringsforpliktelser og NO¨x-avgift kommer til å gjøre en næring, som i dag er lønnsom, til en subsidienæring igjen

Datert: 25.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H):


Les hele debatten