Muntlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt det er verdig at flertallet av minstepensjonister skal leve under fattigdomsgrensen, og hva som kan gjøres for å forhindre dette

Datert: 08.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP):


Les hele debatten