Muntlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om hvorfor flere bydeler i Oslo må stanse oppgavedifferensieringsforsøk før det nye NAV-kontoret er kommet på plass

Datert: 08.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H):


Les hele debatten