Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt statsråden mener at hele lærlingordningen må endres, med henvisning til uttalelser og motstand mot lærlingtilbudet i Norwegian

Datert: 19.12.2006
Besvart: 10.01.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Gode lærlingeopplegg og sterke lærlingeordninger vil sikre ungdom gode overganger inn i arbeidslivet. Norwegian er et godt eksempel på en bedrift som har gått aktivt inn for å skape et godt og bredt lærlingetilbud. Motstanden mot Norwegian, som har laget et solid og godt opplegg, er underlig sett i lys av at utdanningssystemet totalt sett sliter med å finne fram til nok lærlingeplasser.

Med bakgrunn i statsrådens uttalelser i denne saken, mener han at hele lærlingeordningen må endres?


Les hele debatten