Muntlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å fremme konkrete tiltak overfor Stortinget for å redusere landbruksbyråkratiet så det monner

Datert: 29.11.2006
Besvart: 29.11.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP):


Les hele debatten