Muntlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Om at Regjeringa har svekt dei økonomiske verkemidla til kommunane for tilrettelagde tilbod for ressurskrevjande brukarar, og om ikkje dette vil bety fleire unge på alders- og sjukeheimar

Datert: 29.11.2006
Besvart: 29.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V):


Les hele debatten