Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om hvorvidt statsråden kan tenke seg endringer av skattesystemet som innebærer en betydelig sterkere progresjon på inntektsskatt og skatt på avkastning av næringsvirksomhet

Datert: 03.01.2007
Besvart: 10.01.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): En forsker ved SSB har laget en skattemodell med betydelig sterkere progresjon på inntektsskatten. Modellen forutsetter at arbeidsinntekter og kapitalinntekter skattlegges likt. Modellen vil derfor gi skatt på kapitalinntekter opp til 60 pst. som for lønnsinntekter. Statsråden har i Dagens Næringsliv 2. januar i år beskrevet modellen som interessant.

Betyr dette at statsråden kan tenke seg endringer av skattesystemet som innebærer inntektsskatt, og skatt på avkastning av næringsvirksomhet på slike nivåer?


Les hele debatten