Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om at tallet på drepte i veitrafikken stiger i 2006, og hvorvidt dette er et utslag av tilfeldigheter eller om strakstiltak bør gjennomføres

Datert: 03.01.2007
Besvart: 10.01.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2000 og frem til i dag viser en relativt jevn nedadgående kurve når det gjelder antall trafikkdrepte. Til tross for at antall biler på norske veier har steget kraftig de siste årene, så har antall drepte i veitrafikken gått ned. Ifølge Trygg Trafikk stiger dette tallet i 2006.

Ser statsråden på dette som et utslag av tilfeldigheter, eller bør strakstiltak gjennomføres?


Les hele debatten