Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til landbruks- og matministeren

Om en strengere praktisering av delingsforbudet i jordloven, og hvordan dette vil påvirke verdiene, omstillingsevnen og investeringsviljen i jordbruket

Datert: 04.01.2007
Besvart: 10.01.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Delingsforbudet i jordloven er et kraftig inngrep i eiendomsretten. Grunneiere som over generasjoner har bygget opp eiendommen får reduserte muligheter til å realisere de reelle verdiene på bruket. I brev 6. desember i fjor utdyper statsråden hvordan delingsforbudet skal praktiseres. Der fremgår det bl.a. at delingsforbudet skal tolkes strengere når det gjelder oppføring og fradeling av kårboliger.

Hvordan vil en strengere praktisering påvirke verdiene, omstillingsevnen og investeringsviljen i jordbruket?


Les hele debatten