Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til samferdselsministeren

Om å sikre stortingsbehandling av det brede lokale forliket om Oslopakke 3 høsten 2007

Datert: 11.01.2007
Besvart: 31.01.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hvor rask saksbehandlingsfremdrift vil man legge opp til i Samferdselsdepartementet for å sikre stortingsbehandling av det brede lokale forliket om Oslopakke 3 høsten 2007?


Les hele debatten