Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til barne- og likestillingsministeren

Om Block Watnes markedsføring av leiligheter utenfor Arendal, som inneholdt gunstige regneeksempler, men ikke opplyste om totalpris, nedbetalingstid m.m.

Datert: 16.01.2007
Besvart: 31.01.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Mellom jul og nyttår annonserte Block Watne i Aust-Agder med romjulssalg av leiligheter på Engene utenfor Arendal. I disse omfangsrike annonsene ble potensielle kjøpere oppfordret til å bestemme seg straks, dvs. i løpet av romjula, da ville de få en oppvaskmaskin med på kjøpet. Annonsene inneholdt svært gunstige regneeksempler over boutgifter. Det ble imidlertid ikke opplyst om totalpris, nedbetalingstid, eller at regneeksemplene tok utgangspunkt i avdragsfrihet.

Hvordan vurderer statsråden en slik markedsføring?


Les hele debatten