Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om forholdene på Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt, hvor det ifølge et oppslag er et kapasitetspress som går på sikkerheten løs for de ansatte og innsatte

Datert: 25.01.2007
Besvart: 14.02.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Dagbladet 17. januar i år er det en artikkel om forholdene på Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt. Det vises bl.a. til et kapasitetspress som går på sikkerheten løs. Selv om det er foreslått noe økning til Ila i årets budsjett, er det likevel alt for lite. De ansatte er svært bekymret for hva som kan komme til å skje og etterlyser strakstiltak.

Hva vil statsråden gjøre med forholdene på Ila, og kan statsråden garantere sikkerheten til samtlige ansatte og innsatte og slik påta seg det politiske ansvaret?


Les hele debatten