Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Datert: 24.01.2007
Spørsmålet er trukket tilbake

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Kraftprisene er halvert siden tidlig i høst. En tilsvarende nedgang på strømregningen har ikke forbrukerne sett. Dette skyldes først og fremst økning i nettleien. Klimautfordringene som vi står overfor trenger bevisste forbrukere i forhold til energisparing. Dagens felles fakturering av nettleie og strømforbruk stimulerer lite til energisparing.

Hvordan vil statsråden forsikre seg om at den økte nettleien fører til større investeringer i et bedre linjenett fremfor økt utbytte i nettselskapene?


Les hele debatten