Spørretimespørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Datert: 25.01.2007
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Ferske tall viser at Helse Bergen i 2005 hadde 158 årsverk knyttet til forskning, Rikshospitalet hadde 442 årsverk og Universitetssykehuset Nord-Norge hadde 136 årsverk knyttet til forskningsarbeidet.

I hvilken grad vil de varslede kuttene i helseforetakene i 2007 ramme forskningen, og hva vil det på sikt innebære for behandlingstilbudene til pasientene?


Les hele debatten