Muntlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

Om hvorvidt det er vanskelig å få rekruttert soldater og offiserer til operasjoner i Afrika, spesielt med tanke på Sudan, og hvilke tiltak statsråden eventuelt vil iverksette

Datert: 10.01.2007
Besvart: 10.01.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP):


Les hele debatten