Spørretimespørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å sikre hjelpemiddelmottakere likeverdige forbrukerrettigheter, på bakgrunn av at ordningen med utlån av hjelpemidler fratar funksjonshemmede rettigheter ved feil og mangler

Datert: 05.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Forbrukerkjøpsloven gir forbrukere et sterkt vern og flere rettigheter i kjøpsforhold. Funksjonshemmede som trenger ulike typer hjelpemidler, kan få støtte til disse fra folketrygden. Støtten gis ikke som et økonomisk tilskudd til eget kjøp, men som utlån av aktuelt hjelpemiddel via hjelpemiddelsentralene. En slik ordning fratar imidlertid den funksjonshemmedes forbrukerettigheter som er viktige når hjelpemiddelet har feil og mangler.

Vil statsråden sikre hjelpemiddelmottakere likeverdige forbrukerretter?


Les hele debatten