Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til justisministeren

Om hvorvidt Agder politidistrikt har dårligere ressurstilgang enn landets øvrige distrikt, med bakgrunn i at man har måttet kutte 40 politistillinger pga. den pressede ressurssituasjonen

Datert: 08.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Situasjonen i Agder politidistrikt er stadig omtalt i media. Politimester Hareide har i brev til Politidirektoratet vist til at Agder politidistrikt har måttet kutte 40 politistillinger pga. den pressede ressurssituasjonen. I tillegg til ressursfordelingsmodellen viser Hareide til høy husleie i Tinghuset i Kristiansand.

Mener statsråden Agder politidistrikt har dårligere ressurstilgang enn hva som er tilfelle for landets øvrige distrikt, og hva er den historiske utviklingen i økonomi og stillinger?


Les hele debatten