Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å fjerne forskjellsbehandling i omsetning av jakt- og fiskerettigheter, med henvisning til at Finnmarkseiendommen er fritatt for merverdiavgift

Datert: 08.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Finnmarkseiendommen er nå fritatt for merverdiavgift på jakt og fiske. Det betyr at staten konkurrerer med private eiere av jakt og fiskerettigheter, men på 25 pst. bedre betingelser. Unntak fra merverdiavgiftsregelverket bør være meget godt begrunnet.

Mener statsråden at typen eierskap er en god begrunnelse for et unntak og for en slik forskjellsbehandling i omsetning av jakt- og fiskerettigheter, eller vil hun vurdere å fjerne all mva. på jakt og fiske?


Les hele debatten