Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt det er i tråd med folkeretten å tvinge folk til å bosette seg på landbrukseiendommer man selv eier, eller om det er behov for å endre de norske bopliktreglene

Datert: 08.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Flere kommuner på Sørlandet har innført og praktiserer boplikt. En form for boplikt er for landbrukseiendommer og en annen form er boplikt i enkelte byer som for eksempel Lillesand der man nå vil skjerpe bopliktkontrollen. Boplikt er omstridt og fungerer som oftest dårlig som virkemiddel til å opprettholde bosettingen både i landbruket og i byene.

Mener statsråden det er i tråd med folkeretten å tvinge folk til bosette seg på eiendommer man selv eier, eller ser statsråden et behov for å endre de norske bopliktreglene?


Les hele debatten