Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til helse- og omsorgsministeren

Om økende press på sykehjemsplasser fordi eldre skrives ut raskt fra sykehusene, og hvorvidt statsråden er tilfreds med samhandlingen mellom helseforetakene og kommuner og transportaktører

Datert: 08.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): I Finnmark Dagblad 31. januar i år kunne vi lese om en 84 år gammel nyoperert pasient fra Karasjok som ble sendt hjem fra Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø uten ledsager. Hjemreisen varte i nesten ett døgn. Fra kommunene hører vi om et økende press på sykehjemsplasser, fordi eldre pasienter skrives ut raskt fra sykehusene, eller ikke tas inn til sykehusbehandling.

Er statsråden tilfreds med samhandlingen mellom helseforetakene og andre aktører, og da spesielt kommuner og transportaktører?


Les hele debatten