Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Om hvorfor statsråden ikke har fulgt opp utvidet jakttid, da jakttidene diskriminerer enkelte områder og de som tilrettelegger for samjakt ikke er sikret å få innvilget søknader om utvidet tid

Datert: 09.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Statsråden var i en interpellasjonsdebatt 30. mars 2006 svært positiv til utvidet jakttid. Dette er ikke fulgt opp. De nye jakttidene er de samme som før, men åpner for utvidet jakttider etter søknad. Jakttidene diskriminerer også enkelte områder mht. senere jaktstart enn andre. Dette kompenseres ikke med jaktdager i etterkant.

Hvorfor har statsråden akseptert et fortsatt stramt regime, forskjellsbehandling, og at ikke de som tilrettelegger for samjakt er sikret å få innvilget søknader om utvidet jakt?


Les hele debatten