Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det bør opprettes et frittstående veitilsyn, på bakgrunn av at rapporten i etterkant av raset i Hanekleivtunnelen avdekker behovet for det

Datert: 20.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): I etterkant av raset i Hanekleivtunnelen ble det nedsatt en undersøkelsesgruppe som nå har avlevert sin rapport. I Stortingets spørretime den 14. februar sa samferdselsministeren at hun ville avvente rapporten før hun tok stilling til om det bør opprettes et frittstående veitilsyn. Venstre mener at rapporten avdekker behovet for et frittstående veitilsyn.

Er statsråden enig i dette?


Les hele debatten