Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Om på hvilken måte og til hvilken kostnad Regjeringen vil fjerne Snøheimvegen på Hjerkinn, da det er et stort lokalt engasjement for bevaring av veien

Datert: 20.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I svar på mitt skriftlige spørsmål av 16. november 2006 slo statsråden fast at hun ville stå fast ved å fjerne den såkalte Snøheimvegen, som leder inn til Snøheimhytta, på Hjerkinn. Dette slo statsråden fast at hun gjorde til tross for et stort lokalt engasjement for bevaring av veien både fra befolkningen og lokalpolitikere i fire fylker rundt Dovrefjell.

På hvilken måte og til hvilken kostnad vil Regjeringen fysisk fjerne Snøheimvegen?


Les hele debatten