Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om at stadig flere sauebønder gir opp i Hedmark pga. stor rovdyrbestand og store egenandeler når erstatninger skal utbetales, samtidig som mer og mer sauekjøtt importeres

Datert: 22.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark er en stor del av årsaken til at stadig flere sauebønder gir opp, den store rovdyrbestanden samt store egenandeler når erstatninger skal utbetales. Samtidig importeres det mer og mer sauekjøtt fra f.eks. New Zealand.

Ser statsråden denne problematikken, og hva vil han bidra med for at vi skal kunne ha et landbruk hvor også bufe er en del av dette?


Les hele debatten