Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Om hva statsråden bygger på når hun påstår at det med Høyres modell med to nivåer vil bli 3 300 færre lokalpolitikere i Norge

Datert: 25.01.2007
Besvart: 07.03.2007 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Statsråden har ved flere anledninger, bl.a. i Stortinget 14. desember 2006, påstått at det med Høyres modell med to nivåer vil det bli 3 300 færre lokalpolitikere i Norge.

Hva i Høyres program eller forslag i Stortinget bygger statsråden en slik beregning på?


Les hele debatten