Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til justisministeren

Om å få flere kommuner til å vedta beredskapsplaner, på bakgrunn av at en undersøkelse viser at over halvparten ikke har det

Datert: 26.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): En undersøkelse gjennomført av NorgesBarometeret viser at 52 pst. av norske kommuner ikke har beredskapsplaner. Når vi ser stadig flere eksempler på lokalt ekstremvær og kriser, er det grunn til å være bekymret når over halvparten av Norges kommuner ikke har beredskapsplaner.

Hva blir gjort for å få kommunene til å vedta beredskapsplaner, og vil statsråden vurdere nye tiltak for å få flere kommuner til å vedta beredskapsplaner?


Les hele debatten