Spørretimespørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt en føring fra politisk hold om å legge steds- og avstandsuavhengige stillinger til distriktskommuner ved organiseringen av NAV er et treffsikkert distriktspolitisk virkemiddel

Datert: 26.02.2007
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 07.03.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): I statlige og offentlige etater er det steds- og avstandsuavhengige arbeidsplasser. Oppgavene som skal utføres er altså ikke avhengig av at arbeidsplassen er sentralt plassert. En klar føring fra politisk hold som tilsier at slike stillinger ved organiseringen av NAV bør legges til distriktskommuner i de forskjellige fylker/regioner er et treffsikkert distriktspolitisk virkemiddel.

Er statsråden enig i dette, og kommer statsråden til å følge opp dette i forhold til NAV-reformen?


Les hele debatten