Muntlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om problemet med mangel på arbeidskraft og at nærmere 800 000 mennesker i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, og hvilke tiltak statsråden vil sette inn i 2007, som vil virke i 2007

Datert: 07.02.2007
Besvart: 07.02.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H):


Les hele debatten