Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til olje- og energiministeren

Om at fusjonsavtalen mellom Statoil og Hydro legger opp til en deling av konsernfunksjonene mellom Oslo og Stavanger, til tross for at statsråden har understreket at hovedkontoret skal ligge i Stavanger

Datert: 14.03.2007
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 21.03.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Statsråden har siden fusjonsavtalen mellom Statoil og Hydro ble kjent flere ganger understreket at selskapets hovedkontor skal ligge i Stavanger, senest i Aftenposten 10. mars. Nå er imidlertid fusjonsavtalen kjent og fortsatt legges det opp til en deling av konsernfunksjonene mellom Oslo og Stavanger.

Hvorfor har ikke Regjeringen gjort noe i denne saken?


Les hele debatten