Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om å legge ut overflødige beltevogner på gavesalg til ideelle organisasjoner, fremfor å selge dem på auksjon, slik at utstyr Forsvaret ikke har bruk for lenger kan gjøre nytte hos andre

Datert: 15.03.2007
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 21.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Forsvaret er i en omorganisering og mye utstyr blir overflødig og selges. Tidligere har bl.a. beltevogn, BV-202N, blitt lagt ut på gavesalg til ideelle organisasjoner rundt om i Norge. Nå skal BV-206N selges på auksjon.

Ville det ikke være fornuftig med gavesalg til disse organisasjonene med tanke på sivile kriser hvor Forsvaret og det sivile samfunn jobber sammen for å begrense skader og redde liv nettopp med utstyr som Forsvaret ikke har brukt for lenger, men som kan gjøre nytte hos andre?


Les hele debatten