Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om å sette inn tilfredsstillende ferjemateriell på Tau-sambandet, hvor reisende daglig opplever å ikke komme med ferjen pga. manglende kapasitet

Datert: 15.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Daglig opplever reisende over Tau-sambandet å ikke komme med ferjen pga. manglende kapasitet. Regularitet er også et stort problem. Pendlerne opplever stadig å komme for sent til jobb, viderereiser med fly og andre avtaler. Næringslivet må spre trafikken utover hele dagen for å komme med ferjen, likevel risikerer de oversitting. Dette fører til ventetid og forsinkelser for transportører og kunder.

Vil statsråden nå ta initiativ, slik at tilfredsstillende ferjemateriell blir satt inn på sambandet?


Les hele debatten