Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Om å hindre at NO¨x-avgiften svekker reiselivets rammevilkår, med henvisning til at det forventes et tap i antall anløp til norske havner

Datert: 15.03.2007
Fremsatt av: Siri A. Meling (H)
Besvart: 21.03.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Reiselivsnæringen advarer mot at den nye NOx-avgiften vil ha dramatiske konsekvenser. Avgiften fører til store ekstrautgifter ved anløp til norske havner og det forventes et tap i antall anløp på en fjerdedel av aktiviteten. Hver passasjer legger igjen ca. 1 200 kr i omsetning. Samtidig er det lite trolig at avgiften vil redusere utslippene fra cruisefartøy. Reiselivsnæringen er et viktig område i næringspolitikken.

Hva vil Regjeringen gjøre for å hindre at NOx-avgiften svekker reiselivets rammevilkår?


Les hele debatten