Spørretimespørsmål fra Steinar Gullvåg (A) til kommunal- og regionalministeren

Om å bidra til en innskjerping av regelverket for kommunale kontrollorgan, på bakgrunn av at kontrollutvalgene i Nøtterøy og Tønsberg kommuner brøt reglementet for kjøp av revisjonstjenester

Datert: 22.03.2007
Besvart på vegne av: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 18.04.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Steinar Gullvåg (A)

Spørsmål

Steinar Gullvåg (A): Kontrollutvalgene i Nøtterøy og Tønsberg kommuner har gjennomført en anbudsprosess ved kjøp av revisjonstjenester. Klagenemnda for offentlige anskaffelser har kommet til at de brøt reglementet. Etter mine begreper skal kommunenes kontrollutvalg kunne kontrollere alle deler av kommunenes virksomhet, også anskaffelsesvirksomheten.

Vil statsråden bidra til en innskjerping av regelverket for kommunale kontrollorgan, slik at vi i framtida kan unngå at slike organ opptrer som både "bukk" og "havresekk"?


Les hele debatten