Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til landbruksministeren

Om å opprettholde en desentralisert veterinærtjeneste

Datert: 31.10.1996
Besvart: 27.11.1996 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "St.meld. nr. 9 (1988-89) beskriver behovet for veterinærtjenester på distrikts- og fylkesnivå. Stikk i strid med disse retningslinjene foregår det en nedlegging av veterinærtjenester i flere distrikter, blant annet i Setesdal.

Vil statsråden ta initiativ overfor Statens dyrehelsetilsyn med sikte på å opprettholde en desentralisert veterinærtjeneste?"


Les hele debatten