Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å bekrefte at leger har plikt til å informere sine pasienter om fritt sykehusvalg og sørge for at plikten overholdes

Datert: 26.03.2007
Besvart: 18.04.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I Bergens Tidende 28. februar kommer det frem at leger ikke informerer sine pasienter om Fritt Sykehusvalg. "Det er ikke latskap eller forglemmelser som gjør at pasientene ikke blir informert om Fritt Sykehus", sier Gunnar Ramstad, leder i Hordaland Legeforening.

Kan statsråden bekrefte at leger har plikt til å informere sine pasienter om Fritt Sykehusvalg, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å sørge for at denne plikten overholdes?


Les hele debatten