Spørretimespørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om hva Regjeringen har gjort med hensyn til å vurdere den praksisen som eksklusivavtalen mellom TV2 og Canal Digital/Telenor representerer

Datert: 27.03.2007
Besvart: 18.04.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Saken om eksklusivavtalen mellom TV2 og Telenoreide Canal Digital har nå versert for behandling i ESA og hos norske myndighetsorganer i 7-8 år. Den var senest oppe da vi her i Stortinget våren 2005 behandlet den foregående regjeringens St.meld. nr. 15 for 2004-2005 Om konkurransepolitikken.

Hva har Regjeringen, på de snart to år som har gått, gjort med hensyn til å vurdere denne praksisen som eksklusivavtalen mellom TV2 og Canal Digital/Telenor representerer?


Les hele debatten