Spørretimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om saksbehandlingstiden til billighetserstatninger for bl.a. tatere, med henvisning til en som har jobbet med saken sin i ti år og fortsatt venter

Datert: 29.03.2007
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 18.04.2007 av justisminister Knut Storberget

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I ordinær spørretime 25. oktober 2006 stilte jeg spørsmål om saksbehandlingstiden til billighetserstatninger for blant annet tatere etter oppmykingen i 2005. Det ble svart at det skulle settes inn ekstra ressurser i saksbehandlingen og at saksbehandlingstiden skulle ned. Hovedpersonen i filmen "Tradra: I går ble jeg tater" har igjen kontaktet meg. Han venter fortsatt. Han har jobbet med saken sin i over 10 år.

Hvor mye lenger har statsråden tenkt å la ham vente?


Les hele debatten