Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til nærings- og handelsministeren

Om å løfte fram utviklingen av skip med lave eller ingen utslipp av klimagasser i Norge, ved bruk av ny teknologi og naturgass

Datert: 29.03.2007
Besvart: 18.04.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Lavutslippsutvalget har vist hvordan Norge kan kutte klimagassutslippene. Utvalget peker på at utvikling av skip med lave eller ingen utslipp av klimagasser er et viktig satsingsområde for å nå dette målet. Norske aktører utvikler nå slik teknologi ved bruk av naturgass som drivstoff, og også med bruk av brenselcelleteknologi. Målet er å utvikle og ta i bruk skip med lave utslipp av klimagasser, svovel og NOx.

Hvordan vil statsråden bidra til å løfte fram utvikling og bruk av denne typen skip i Norge?


Les hele debatten