Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Om å sette inn tiltak for risikogruppene for lungekreft, da tidlig diagnostisering er helt avgjørende for overlevelse

Datert: 29.03.2007
Besvart: 18.04.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det er svært alvorlig at det årlig registreres ca. 2 200 nye tilfeller av lungekreft i Norge, og at dødeligheten av sykdommen er like høy som for 30 år siden, dvs. rundt 90 pst. Helt avgjørende for overlevelse er tidlig diagnostisering. Det er derfor viktig å sette inn spesielle tiltak for risikogruppene, bl.a. KOLS-rammede og de som lenge har vært storrøykere.

Hvordan vurderer statsråden behov og muligheter for å foreta screening med avansert CT/MR-teknologi og/eller å sette inn andre tiltak for risikogruppene?


Les hele debatten