Spørretimespørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Datert: 29.03.2007
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Studentenes psykiske helsetjeneste (SPH) i Oslo mottar mer enn 22 ganger så mye penger pr. student som i Bergen. SPH i Bergen må nøye seg med 87 000 kr i statlig støtte. I Oslo får de knapt 3 mill. kr. Pengestøtten til SPH i landets tre største byer og studiesteder var tidligere en egen budsjettpost. I dag kanaliseres pengene via helseregionene, men som øremerkede midler.

Hva vil statsråden gjøre for å utjevne denne forskjellen?


Les hele debatten