Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kommunal- og regionalministeren

Om hvor mange kommuner som har vedtatt egne klima- og energiplaner, med henvisning til at de råder over tiltak og virkemidler som kan bidra til å redusere de nasjonale klimautslippene

Datert: 29.03.2007
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 18.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Norske kommuner råder over tiltak og virkemidler som gjør at de samlet kan bidra til å redusere de nasjonale klimautslippene med 15 pst. En nasjonal klimadugnad krever ansvarsfordeling, systematisk arbeid og tydelige mål på alle nivåer. Lokale og regionale klima- og energiplaner er en god start på et målrettet arbeid.

Hvor mange kommuner har vedtatt egne klimaplaner?


Les hele debatten