Muntlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til miljøvernministeren

Om hvilken rolle Norge skal ha i de internasjonale klimaforhandlingene, der vi må være tydelige i forhold til å sette klare nye måltall

Datert: 31.01.2007
Besvart: 31.01.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Hjemdal (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Hjemdal (KrF):


Les hele debatten