Muntlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Om å bevilge mer penger til utvidelse av fengslene og få på plass flere soningsplasser, uten at de kriminelle premieres og slippes ut før tiden

Datert: 31.01.2007
Besvart: 31.01.2007 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP):


Les hele debatten