Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Datert: 30.03.2007
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Psykisk syke pasienter som blir henvist til privatpraktiserende psykologer eller psykiatere, får ofte en liste med navn de selv må ringe til for å bestille time. Til og med etter utredning på DPS skjer ofte det samme fra DPS-enes side. Pasientene blir møtt av telefonsvarere eller må ofte selv skrive "søknadsbrev" i håp om å få en time. Dette er uakseptabelt og bør stoppes umiddelbart.

Vil statsråden sørge for at alle slike henvendelser går via DPS-ene og at DPS-ene skaffer pasienten en time?


Les hele debatten