Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt det er rettferdig at storviltjakt i Finnmark forbeholdes kun de som bor i fylket

Datert: 11.04.2007
Besvart: 18.04.2007 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge avisa Nordlys 4. april 2007 så skal Finnmarkseiendommen stenge norske storviltjegere ute fra jakt i Finnmark, og all storviltjakt i Finnmark heretter forbeholdes kun de som bor i fylket. Samtidig så kan finnmarkinger delta og konkurrere om attraktive jaktfelt på statsgrunn i andre deler av landet.

Synes statsråden at denne form for diskriminering mellom finnmarkinger og den norske befolkningen for øvrig er rettferdig, og er dette i tråd med Stortingets intensjon da finnmarksloven ble behandlet og vedtatt?


Les hele debatten