Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til samferdselsministeren

Om hvordan forbedringene i regulariteten og kapasiteten i NSBs nærtrafikk i Oslo-området vil bli utformet

Datert: 12.04.2007
Besvart: 09.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det er stort behov for å forbedre regulariteten og kapasiteten i NSBs nærtrafikk i Oslo-området. I slutten av januar i år ble det presentert en avtale hvor NSB skulle øke tilbudet med 15 pst. eller 2 000 ekstra seter. Dette skulle gi flere avganger, bl.a. i helgene, da det i perioder er timesruter og færre innstillinger og forsinkelser pga. materiellmangel, kapasitetsproblemer o.l.

Kan statsråden si noe nærmere om hvordan forbedringene i tilbudet vil bli utformet, og når de vil bli innført?


Les hele debatten