Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Om hvorvidt statsråden mener at globale CO¨2-utslipp reduseres ved å stoppe Lyse Energis bruk av norsk gass i Norge og i stedet eksportere gassen

Datert: 12.04.2007
Besvart: 18.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På SVs landsmøte i mars ba statsråden Lyse Energi om å kutte ut satsingen på gass. I stedet burde man satse på bioenergi, men i et fylke som Rogaland vil det kreve storstilt import av trevirke. På Stortinget 29. mars 2007 mente energiministeren at Lyses gassatsing er i tråd med Regjeringens ønsker. Alternativ bruk av naturgassen er å selge ut av landet, med tilsvarende utslipp andre steder.

Mener statsråden at globale CO2-utslipp reduseres ved å stoppe Lyses bruk av norsk gass i Norge og i stedet eksportere gassen?


Les hele debatten